Historia Parafii w Bukowinie Sycowskiej ściśle związana jest z polsko-niemieckim pograniczem. Tu przenikały się losy obu narodów, ale i obu chrześcijańskich wyznań: katolicyzmu i protestantyzmu. W 1804 roku powstała tymczasowo w Bukowinie katolicka kaplica, funkcjonująca do zakończenia działania uzdrowiska, czyli do wybuchu pierwszej wojny światowej. W 1856 roku powstała w Bukowinie katolicka szkoła, do której uczęszczały też dzieci z Królewskiej Woli i Wydzierna. Nie wiemy dokładnie, kiedy został wybudowany budynek naszego kościoła, najprawdopodobniej w trzydziestych latach dwudziestego wieku. Około 1933 roku powstaje w Bukowinie ewangelicki kościół filialny z domem diakonis i przedszkolem. Budynki te do dzisiaj służą naszej wspólnocie parafialnej.

Po drugiej wojnie światowej Bukowina, jak cały Dolny Śląsk, zostaje włączona do granic Państwa Polskiego. Budynek kościoła i parafii zostają przekazane Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Do 1982 roku funkcjonuje jako kościół filialny Parafii w Międzyborzu. 08 marca 1982 roku Kardynał Henryk Gulbinowicz erygował Parafię w Bukowinie Sycowskiej. 12 marca 2017 roku, dzięki staraniom Księdza Mariusza Ziętkiewicza, nasz kościół zostaje konsekrowany przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.