Dypensa Biskupa Kaliskiego w związku z dzisiejszym zarządzeniem Rady Stałej Konferencji Episkopatu P

Przewielebny Księże Dziekanie,

Uprzejmie proszę o przekazanie Księżom Proboszczom w dekanacie:

W związku z wydanym dziś Zarządzeniem nr 01/2020 Rady Stałej KEP przekazuje następujące informacje:

1. Biskup Kaliski w związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

O udzielonej dyspensie należy poinformować wiernych w parafii.

2. Biskup Kaliski poleca wszystkim duszpasterzom i ich współpracownikom stosowanie postanowień i zaleceń zawartych w Zarządzeniu nr 01/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 roku.

3. Biskup Kaliski zobowiązuje Księży Proboszczów do odczytania w najbliższą niedzielę, 15 marca br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich Zarządzenia nr 01/2020 Rady Stałej KEP.

Treść Zarządzenia w załączniku.

--

Z Chrystusowym pozdrowieniem

ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii

___________________________

KURIA DIECEZJALNA w KALISZU

ul. Widok 80-82

62-800 Kalisz

tel. 62 766 78 55; fax 62 757 15 16

kuria@kalisz.opoka.org.pl

kanclerz@diecezja.kalisz.pl

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square